Readymed

Webáruház általános szerződési feltételek

 1. A szerződési feltételek alapfogalmai
 2. Webáruház szerződési feltételek célja
 3. A Webáruház-szolgáltatás
 4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása
 5. A vásárló jogai és kötelezettségei
 6. Adatvédelem, adatbiztonság
 7. Záró rendelkezések

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató (Eladó) adatai: Ready Medizintechnik Kft. (Továbbiakban: Ready Medizintechnik Kft.) Székhelye: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 5. Telephelye: 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 5. Képviselője: Horváth Gergely Tel.: 06-1-327-7020; (munkanapokon 8-16) Fax.: 06-1-327-7024; Email ügyfélszolgálat: info@gyogyeszkoz.hu Adóigazgatási azonosítószám: 10723908-2-42 Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 602985 Cégjegyzékszám: 01 09 369741 1.2 A vásárló, vagy megrendelő (Vevő): Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Ready Medizintechnik Kft. Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. Vevő és Eladó együtt Felek. 1.3 Szállítók adatai: 1.3.1 GLS (Továbbiakban Szállító) A Szállító áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a boltban a rendelés véglegesítése előtti lépésben megtekinthető árakon.

2. Webáruház szerződési feltételek célja:

A Ready Medizintechnik Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A szerződés nyelve magyar. A Webáruház szerződési feltételei a Ready Medizintechnik Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. A Webáruház szerződési feltételek módosulhatnak, a vásárlónak a következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadnia. 2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya: A Ready Medizintechnik Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás:

A Ready Medizintechnik Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást. 3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya: A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt, mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Ready Medizintechnik Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül. 3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

 

 

 

 • • Egyedi felhasználói név;
 • • Egyedi és érvényes e-mail cím;

Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a rendszer generálja és e-mailben elküldi a vásárlónak. Ezt a jelszót a vásárló belépés után bármikor módosíthatja. 3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

 • • Számlázási név,
 • • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,
 • • Faxszám, amennyiben a megrendelő szeretne bizonyos információkat faxon lekérni a Ready Medizintechnik Kft.-től.
 • • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.
 • • Szállítási információk esetleges kiküldéséhez faxszám amennyiben a megrendelő szükségesnek érzi.

3.4 A Ready Medizintechnik Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi: Az adatok tárolását, archiválását, és kezelését a Ready Medizintechnik Kft. végzi. Vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

4.1 Általános jellemzők: A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást. Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról is, ha valamely termék már nem található meg a webáruház készletében. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Ready Medizintechnik Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy e rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja. 4.2 Regisztráció: A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába. 4.3 Megrendelés módosítása, törlése: A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Ready Medizintechnik Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Ready Medizintechnik Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 

 • • kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
 • • kézpénzes fizetéssel, futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
 • • "személyes áruátvétel" választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.
 • • A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.
 • • Amennyiben Eladó tudomására jut, hogy Vevő, vagy Vevő és az Eladó között létrejött jogviszony bármely elemének (például regisztrációs űrlap, jelszó) felhasználásával bármely más személy az Eladó hardvere, szoftvere, árukészlete, vagy Eladó birtokában, vagy tulajdonában lévő bármely más dologgal szemben az Eladó által előzetesen jóvá nem hagyott tevékenységet készített elő, kísérelt meg, vagy követett el, Eladó jogosult a Vevő regisztrációját rendszeréből törölni, és a Vevő által esetlegesen megrendelt áruk Vevőnek való átadását megtagadni, és az esetlegesen már kifizetett vételárat – az okozott kárnak megfelelő összegben- visszatartani.

4.4 Fizetési feltételek: A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy a Ready Medizintechnik Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén üzletünkben, készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Ready Medizintechnik Kft. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Ready Medizintechnik Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján. 4.5 Sikertelen kézbesítés esetén: Általános kiszállítási határidőnél a szállító kétszer alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. 4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást, valamint rendelésének státuszát a boltban is megtekintheti.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:

5.1 Az elállás joga A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet – távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. 5.2 Az Ready Medizintechnik Kft. esetleges kára Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az Ready Medizintechnik Kft. követelheti a megrendelőtől. 5.3 Szavatosság Az eladó az általa eladott árukra 6 hónap szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Adatvédelem, adatbiztonság:

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat: A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Ready Medizintechnik Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról, melyhez a Vevő kifejezetten hozzájárul: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Ready Medizintechnik Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza. 6.2 Személyes adatok módosítása: Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

 

 

 • • Egyedi azonosító
 • • E-mail cím
 • • Jelszó

módosítása:

 • • Egyedi azonosító

A regisztráció törlését a vásárló a info@gyogyeszkoz.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

7. Záró rendelkezések

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Ready Medizintechnik Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri. Felek megállapítják, hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta. Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek. Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamén felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, a Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak. 7.2. Vonatkozó dokumentumok Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek a "Rendelés menete" című dokumentumban meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. 7.3. A szerződés megszűnése Jelen szerződés határozatlan időre jött létre. A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük. A Ready Medizintechnik Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja. 7.4. A Ready Medizintechnik Kft. felelőssége nem terjed ki A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

 

 

 

 

Személyes átvétel esetén az árut rendelésének leadása után kizárólag üzletünkben veheti át. Cím: 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 5. Nyitvatartás: minden hétköznap 08:00-16:00-ig.

sdfsdfsdfsdfsdf